és más hangszereken is játszik. A hat falusi elemi iskolai osztály elvégzését követően apja mellett lakatostanoncként a Győri Vagongyárban kezd dolgozni, tizenkétéves ekkor. A tizenegy gyermekből felnövekvőnek nyolc marad, négy fiú és négy lány. A családfő akarata, hogy a fiúkból lakatosok, a lányokból szövőnők legyenek. (Mielőtt a családot a sors szét nem sodorta, a családfő akarata teljesült.) Laci munkába menet gyakran megáll egy győri szobrászmester üzletének kirakata előtt és arról ábrándozik, hogyan lehetne maga is szobrász. Hosszú idő telik el, amíg felkeresi az üzlet tulajdonosát Földessy Gyulát, hogy nála szobrászinasnak jelentkezzék. Hamarosan elhagyja a szülői házat, mesteréhez Győrbe költözik, szobrásztanonc lesz.